Manifestatie voor de uitbreiding van het Laarbeekbos, tegen de uitbreiding van de ring

Het College van Burgemeester en Schepenen van Jette, met de steun van de Schepen van Leefmilieu Claire Vandevivere, nodigen je uit voor een manifestatie op zondag 25 maart 2018 om 11u voor de uitbreiding van het Laarbeekbos, tegen de uitbreiding van de ring.

Plaats van afspraak is het Laarbeekbos om 11u aan het gelijknamige chalet (gelegen op de Laarbeeklaan 145, 1090 Jette).

Zie ook het facebook evenement: https://www.facebook.com/events/342638756256411/

Het Vlaams Gewest werkt al vele jaren aan het project rond de verbreding van de Ring in het noorden van Brussel. Dit project dat in 2019 van start moet gaan, moet de 18 kilometer lange sectie tussen de autosnelweg van Antwerpen (E40) en die van Luik (E40) tot 14 rijvakken (16 op sommige plekken) uitbreiden met als hoofdzakelijk doel een vlottere doorstroming van het verkeer…van goederen te verzekeren tussen de haven van Antwerpen en de luchthaven van Zaventem...

Als dit project het daglicht ziet, zal dit zware gevolgen hebben voor de Brusselaars (met name voor diegene ten noorden van Brussel, zoals de Jettenaren):
* de druk nog meer zal verhogen op het milieu en op de groene zones die zich dicht bij de Ring bevinden zoals het Natura 2000-gebied, waaruit het Laarbeekbos deel van uitmaakt.
*  een aanzuigeffect zal creëren dat een groter aantal mensen zal aanmoedigen om zich naar Brussel met hun wagen te begeven.
* een stijging van het verkeer en van de luchtvervuiling in de hand zal werken, in en rond de hoofdstad, en op termijn ook zal leiden tot nieuwe en nog ergere verkeersopstoppingen.
* door de toename van fijne deeltjes die het optreden van aandoeningen van de luchtwegen (astma, chronische bronchitis) en cardiovasculaire aandoeningen (infarcten, beroerten, hartfalen) en bepaalde vormen van kanker (longen, blaas, enz.) bevorderen.
* gigantische doorstromingsproblemen op de Ring zal veroorzaken gedurende minimum 10 jaar, de geschatte tijd voor de werkzaamheden.           

In een tijd waarin Brussel een niet al te beste reputatie met zich meesleept als een van de meest vervuilde en verstopte steden van Europa, denken we dat de tijd rijp is om moedig op te treden om ons milieu en de gezondheid van de bevolking te beschermen. Daarom weigert de gemeente Jette dit verbredingproject van de Ring en gaat zelfs nog verder door een overkapping van de Ring ter hoogte van het Laarbeekbos voor te stellen.

We vragen overigens aan het Brussels Gewest om zijn stilte te doorbreken betreffende dit dossier en een duidelijk standpunt aan te nemen. We vragen aan Gewest te tonen dat het ook een duurzame mobiliteitsvisie verdedigt voor de Brusselaars waar de Jettenaren deel van uit maken !

Het zijn deze boodschappen die we willen verspreiden tijdens de betoging die we op zondag 25 maart 2018 om 11u organiseren. We spreken af in het Laarbeekbos om 11u aan het gelijknamige chalet (gelegen op de Laarbeeklaan 145, 1090 Jette).

Datum: 
Locatie: 
Laarbeekbos/Bois de Laerbeek
Avenue de Laerbeek / Laarbeeklaan 145
1090 Jette
België
Organisatie: 
College van Burgemeester en Schepenen van Jette, met de steun van de Schepen van Leefmilieu Claire Vandevivere/Le Collège du Bourgmestre et Echevins de Jette, avec le support de l’échevine de l’environnement Claire Vandevivere